↑ Return to ČASOPIS BUJIN

6

6.Historie Aikidó iwama rjú

Bojové umění aikidó je v současnosti jedním z nejznámějších japonských bojových umění spolu s karatedó, džúdó a kendó.Jeho zakladatelem je mistr Morihei Uješiba ,označovaný O sensei (velký učitel),který žil v letech 1883 – 1969.V průběhu svého života studoval mnoho bojových umění a duchovních nauk,aby následně vytvořil vlastní směr,jenž nazýváme aikidó.
S přibývajícími zkušenostmi se měnila tvář tohoto bojového umění po celý jeho život.Po své smrti nám tak mistr zanechal různé podoby svého učení.Na sklonku svého života mistr vyučoval aikidó ve formě,jenž byla vrcholem jeho celoživotní práce.V té době u něj také studoval jeden z jeho žáků pan Morihiro Saito.Poprvé se setkali na Iwamě a to v roce 1946 a od té doby byl jeho velice blízkým žákem až do mistrovi smrti v roce 1969.Jejich vztah se postupně rozvinul do značné hloubky.Mistr svému studentovi předal jako dědictví svůj vlastní dům na Iwamě ,včetně dojo (ibaraki dodžó).Těsně před svou smrtí O sensei Morihei Uješiba pověřil svého věrného žáka ochranou tradice autentického aikidó. Po smrti mistra začal sensei Morihiro Saito vyučovat aikidó také mimo Iwamu a následně také mimo Japonsko.Vzhledem k tomu,že za života mistra Uješiby byl mnohokrát svědkem toho ,jak mistr přijel z kobukan dodžó (hombu dodžó)značně rozloben nad tím , jak je vyučováno jeho učení,rozhodl se odlišit autentické umění od moderních presentací také názvem. Začal tedy označovat tradiční formu Uješibova umění Takemusu aiki iwama rjú.
Název lze rozdělit do několika částí.
Take- rychlá a hbitá reakce, musu – správné a optimální splynutí s útokem, aiki – označuje soulad s vesmírným řádem(energií) a iwama rjú je styl z Iwamy.
V duchu původních principů tak sensei Morihiro Saito (9.dan) vyučoval bojové umění po celém světě na základě svých 24 letých osobních zkušeností se zakladatelem aikidó.
O sensei Uješiba své umění předváděl fenomenálním způsobem, ale nezabýval se příliš systematizací svého vyučování.Z těchto důvodů sensei Saito shromažďoval celý svůj život,po boku zakladatele, důležité informace a zapisoval si je do zvláštních svazků.Po smrti O senseie Uješiby tyto informace ujednotil ve výukovém programu,jenž umožňuje žákům studovat systematicky.Kompletní program rozdělil do tří základních částí tai džutsu (praxe bez zbraní),aiki ken (praxe s mečem),aiki džo (praxe s tyčí).Každá z těchto částí obsahuje kihon waza (základní techniky) a henka waza (varianty). Studium přesně daných základních technik umožňuje adeptům hluboké studium principů ,jenž pak mohou správně aplikovat ve vlastních variantách.Takemusu aiki iwama rjů je systematické, srozumitelné a účinné.Při studiu technik iwama rjú aikidó studenti padají v technikách jen v případě, že je technika dostatečně kvalitní.Ve statických formách se při úchopových technikách drží silně.Útočník (uke) pracuje s krátkými a efektivními pády, jenž umožňují obránci (tori) studovat techniku dostatečně důsledně. Průpravná cvičení (aiki taiso) napomáhají zdokonalovat jednotlivé detaily v technikách.V případě cvičení se zbraněmi předchází partnerským cvičením (kumi tači a kumi džo)nácvik bez partnera (ken suburi a džo suburi) a pro zdokonalení citu pro vzdálenost a načasování cvičení (awase).Praxe s tyčí obsahuje také kata 13 a 31 forem,které se po dobrém nácviku bez oponenta také cvičí v aplikaci s partnerem.
Celkový program doplňuje také nácvik obrany beze zbraně proti noži (tanken dori), proti tyči (džo dori) a proti meči (tači dori). Partnerská cvičení,ve kterých se obránce brání tyčí proti meči, nazýváme (ken tai jo). Celkový program vyúsťuje ve volnou aplikaci technik při volném útoku (randori),ve kterém útočníci používají opravdové útoky (údery,seky,atd.) beze zbraně i se zbraněmi.

Autor : Martin Procházka