↑ Return to ČASOPIS BUJIN

11

11.Metodika : Zančin budó – základní rozdělení technických prostředků:

V zančin budó rozdělujeme celý repertoár bojových technik do těchto kategorií:

tai džutsu – techniky beze zbraně a buki waza – techniky se zbraněmi

Tyto kategorie se dále dělí na:
kihon waza – základní techniky
henka waza – varianty technik
renraku waza – kombinace technik

Pozice při nácviku:
ne waza – nácvik na zemi
suwari waza – nácvik v sedě
tači waza – nácvik v postoji
hanmi han tači waza – obránce sedí,útočník stojí

Formy nácviku:
kihon kata – základní formy
henka kata – odvozené formy
džiju kata – volný nácvik forem
randori – volné cvičné boje

Kihon – základ

Kihon waza tvoří pilíř celého systému a lze jej srovnávat se základy pro stavbu budovy.Je třeba studovat tyto techniky velmi pečlivě,neboť na nich stojí dům po celou svou existenci.
V rejstříku jsou uvedeny všechny základní techniky,které obsahuje zkušební řád pro stupně 6.- 1.kyu ,avšak zhledem k rozsahu této knihy je způsob zobrazení technik pouze obecně informativní.Sebelepší kniha nemůže nahradit opravdového učitele, a proto v případě,
že máte zájem o studium, kontaktujte výukové centrum nebo se zúčastněte odborných seminářů.Studentům zančin budó tento rejstřík poslouží jako pomocník ,
který vnese do jejich studia lepší orientaci.

WAZA-základní skupiny a podskupiny technik:

ukemi waza – techniky pádů a uhýbání
bogjó waza – techniky obranné (blokovací)
nuki waza – techniky vyprošťování z úchopu
atemi waza – techniky útoků na citlivá místa na těle
nage waza – techniky porazů
kansecu waza – techniky páčení kloubů,lámání kostí a páteře
žime waza – techniky škrcení a rdoušení
katame waza – techniky znehybnění
tokui waza – techniky speciální (taiho waza – transportní techniky atd.)

Ukemí waza – technika pádů

zenpo ukemi – přímý pád vpřed (3.základní varianty)
joko ukemi – přímý pád stranou
uširo ukemi – přímý pád vzad
mae kaiten ukemi – pád vpřed kotoulem
mae tobi kaiten ukemi – skok vpřed kotoulem
ó ukemi – velký pád
joko kaiten ukemi – pád stranou kotoulem
uširo kaiten ukemi – pád vzad kotoulem
hombu ukemi – pád padajícího listu (2.základní varianty)

BOGJO WAZA-BLOKOVACÍ TECHNIKY

katai kaiten uke – tvrdý – kruhový – obranný trénink paží
džodan uke – horní blok vpřed a vzhůru
čudan uke – blok vpřed a zvenku
gedan uke – spodní blok vřed a stranou

džú kaiten uke – jemný -kruhový – obranný trénink paží
mawaši uke – horní blok k sobě a zevnitř
nagaši uke – blok k sobě a zvenku
sukui uke – spodní blok k sobě a stranou

džudži uke – obrana překřížením
džodan džudži uke – horní blok překřížením
čudan džudži uke – blok středního pásma překřížením

NUKI WAZA – TECHNIKY VYPROšťOVÁNÍ Z ÚCHOPU (názvy základních držení)

ai hanmi katate dori – úchop zápěstí křížem
gjaku hanmi katate dori – přímý uchop zápěstí
rjote dori – obě zápěstí zespoda /ze shora
morote dori – jedno zápěstí obouruč zespoda /ze shora
kakae dori – obejmutí pod / přes ruce
eri dori – uchop límce
mae kubi šime (držení za krk obouruč – zpředu)
sode dori – úchop za rukáv
kata dori – úchop za rameno
mune dori – úchop za klopu

ATEMI WAZA – TECHNIKA ÚTOKŮ NA CITLIVÁ MÍSTA

cuki waza: techniky úderů
šomen cuki-přímí úder s krokem
gjaku cuki-přímý úder křížovou paží
kizami cuki-přímý úder z přední ruky
mawaši cuki-obloukový úder ze strany
tate cuki – úder vertikální pěstí
age cuki – úder zespodu (zvedák)
kagi cuki – obloukový úder horizontální pěstí
ura cuki – krátký úder zespodu
nukite cuki – bodnutí prsty
teišo cuki – úder otevřenou dlaní

uči waza:techniky úhozů
šomen uči-přímí sek shora
jokomen uči-sek ze strany
mae empi uči -úhoz loktem vpřed
joko empi uči – úhoz loktem stranou
uširo empi uči – úhoz loktem dozadu
otoši empi uči – úhoz loktem dolu
age empi uči – úhoz loktem ze spodu
mawaši empi uči – úhoz loktem ze strany
haito uči – úhoz palcovou hranou
šomen uraken uči-přímý úhoz
jokomen uraken uči – postraní úhoz
furi uči – obloukový úhoz klouby

geri waza: techniky kopů
mae hiza geri – kop vpřed kolenem
mawaši hiza geri – kop ze strany kolenem
mae geri – kop vpřed
kin geri – kop zespodu
mawaši geri – kop ze strany
joko geri – kop do strany
uširo geri – kop do zadu
mikazuki geri – vnější obloukový kop
ura mikazuki geri – vnitřní obloukový kop
ura mawaši geri – vnitřní obloukový kop stranou
tobi geri – kop se skokem

ATE WAZA (kjúšo džutsu)-působení na vitální body bolestivým tlakem nebo úchopem

NAGE WAZA – TECHNIKY PORAZŮ

goši waza:techniky těla a boků
uki goši – hod plovoucím bokem
o goši – hod velkým bokem
goši guruma – hod přes boky velkým kruhem
harai goši – podmetení boky
o guruma – hod velkým kolem
koši nage – hod bokem
uči mata – hod přes vnitřní stehno
seoi nage – hod přes záda

aši waza – nožní techniky
de aši harai – podmet předsunuté nohy
okuri aši harai – podmet prodloužení přesunu nohou
hiza guruma – poraz zadržením kolene
o soto gari – velký vnější poraz
o uči gari – velký vnitřní poraz
ko soto gari – malý vnější poraz
ko uči gari – malý vnitřní poraz
aši gatami – nožní strh
tai otoši – hod sníženým tělem

sutemi waza:techniky strhů
tomoe nage – strh do vodního víru
sumi gaeši – strh protiútokem do rohu
tawara gaeši – strh odejmutím
soto maki komi – strh vnějším zkroucením
uki waza – strh plovoucí technikou

te waza:techniky ruční
morote gari – poraz obouruč
kučiki taoši – poraz prohnutím
irimi nage – hod vstoupením
šiho nage – hod čtyř směrů
sumi otoši – hod klesnutím do rohu
aši hišigi – poraz páčením nohy
kata guruma – hod přes ramena velkým kruhem
kubi nage – hod za krk
sukui nage – hod lopatou
džudži nage – hod zkřížením rukou

KANSECU WAZA – TECHNIKA PÁČENÍ

ude kansecu waza:techniky páčení lokte
ude hišigi kanuki gatame (3 varianty) – páka nataženého lokte obejmutím
ude hišigi waki gatame – páka nataženého lokte ze strany
ude hišigi mata gatame – páka nataženého lokte přes stehno
ude hišigi kesa gatame – páka nataženého lokte s držením diagonálně
ude hišigi ude gatame – páka nataženého lokte s držením paže
ude hišigi hara gatame – páka nataženého lokte přes břicho
ude hišigi hiza gatame – páka nataženého lokte nohou
ude hišigi kata gatame – páka nataženého lokte přes rameno
ude hišigi žuži gatame – páka nataženého lokte se zadržením hlavy
ude garami gatame – páka ohnutého lokte vzad
gjaku ude garami gatame – páka ohnutého lokte vpřed
ude osae gatame – páka tlakem na natažený loket

kote kansecu waza : technika páčení zápěstí
kote gaeši – páka na zápěstí vzad
kote mawaši – páka na zápěstí vpřed
kote hineri – páka na zápěstí kroucením
kote mawaši gatame (3 varianty) – kombinovaná páka na zápěstí jubi kansecu waza :

techniky páčení prstů
jubi garami (5 variant) – páka na prsty

aši kansecu waza : techniky páčení nohou
aši garami – (5variant) páka na nohy

kubi kansecu waza : techniky páčení krku (páteře)
kubi garami – (5 variant) páka na krk

žIME WAZA – TECHNIKA šKRCENÍ
hadaka žime-(6variant)prosté škrcení rukama

eri žime – (6 variant) škrcení límcem
aši žime – ( 2 varianty) škrcení nohama

KATAME WAZA – TECHNIKY ZNEHYBNĚNÍ

žime waza -škrcením 6 variant
kansecu waza – páčením 10 varianty džudži waza:
džudži garami – páka překřížením
džudži gatame – kontrola překřížením

TOKUI WAZA – SPECIÁLNÍ TECHNIKY

odváděcí techniky – 17 variant (taiho waza)
poutací techniky – 7 variant
odzbrojovací techniky – 12 variant

RANDORI – CVIČNÉ VOLNÉ BOJE

Volné boje (randori) rozdělujeme podle jednotlivých waza (kategorií technik) a forem nácviku.

atemi waza randori :
aši atemi waza – pouze techniky nohou
te atemi waza – pouze techniky rukou
atemi waza – zapojení všech technik
nage waza randori: aši nage waza – pouze nožní techniky
te nage waza – pouze ruční techniky
sutemi nage waza – pouze techniky strhů
goši nage waza – pouze techniky přes bedra a boky
nage waza – zapojení všech technik
katame waza randori:
boj o nasazení znehybnění (ne waza)

Volné boje provádíme v různých obměnách také podle pozice cvičenců:tači waza,suwari waza,ne waza,hanmi han tači waza a také v různých speciálních podmínkách – tokui waza (například útočník stojí – obránce leží atd.).Základní formou je iči ningeki – boj jednotlivce proti jednotlivci,ale později lze využívat také ni ningeki – boj se dvěma útočníky,san ningeki- boj s třemi útočníky atd.Intenzita stoupá s narůstající schopností cvičenců bojové techniky kontrolovat.Vrcholnou formou je ukázkový volný boj bez jakýchko-li pravidel tai džutsu randori a volná aplikace technik proti ozbrojenému útočníkovi.Randori je forma nácviku , která je určená především pokročilým adeptům s dobrými znalostmi základních technik a průpravných cvičení.Nácvik musí splňovat zásadu vzájemného prospěchu (bezpečnost).
Smyslem randori není demonstrace hrubé síly.Je to jedna z efektivních cest rozvoje obratnosti,kondice a tvůrčího myšlení.

Připravil : Martin Procházka