↑ Return to ČASOPIS BUJIN

1

1.Filozofie: Zajímavé myšlenky z celého světa

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. (Hubbard)
Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.
Vidět daleko a dojít tam, není totéž.(Bracus)Všechno štěstí závisí na odvaze a práci.(Pascal)
Nejkratší odpovědi Ano a Ne vyžadují nejdelší přemýšlení.(Pythagoras)
Dobrá paměť je základ přátelství a zkáza lásky.(Remarque)
Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný.(Carlyle)
Vše co stojí za to, aby bylo vykonáno ,stojí za to aby bylo vykonáno dobře.(Dickens)
Zkušenost je nepřenosná. (France)
Znát rozsah vlastních nevědomostí je nejlepší část našich vědomostí.
źádný velký duch nesmí být bez trošky bláznovství.(Seneca)
Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje ,že se při tom naučil něčemu ,co měl rozhodně znát, než začal stavět.(Nietzsche)
Schopný tvoří, neschopný poučuje.(Shaw)
Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí ,ale nalézt zalíbení v tom,co děláme .(Edison)
Je lépe se opotřebovat než zrezivět.(Diderot)
Člověk vlastně ví, jen když ví málo.Čím víc ví, tím větší jsou jeho pochybnosti.(Goethe)
źádný omyl není tak velký, aby neměl své posluchače.(Luther)
Není větší chyba, než přestat zkoušet.(Goethe)
Zkušenost je dobrá škola, jen školné je příliš vysoké.(Heine)
Je lepší rozsvítit malou svíčku, než proklínat temnotu.(Konfucius)
Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich.(Engels)
Není hanba upadnout, ale zůstat příliš dlouho ležet.
Nejlepší věci na světě jsou zadarmo.(Goodman)
Myšlenky jsou beze cla .(Shakespeare)
Chování je zrcadlo, v němž každý člověk ukazuje svou podobu.(Goethe)
Všichni lidé se ohlížejí na čas, jen čas se neohlíží na nikoho.
Není hodnoty rovné hodnotě času.(Goethe)
Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.(Michelangelo)
Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáme.(Leasing)
Chtěl, bych – znamená nic, chci – dělá divy.(Vinet)
Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat ,že jsme to nezažili.(Boccaccio)
Když už je vše ztraceno, zůstává ještě budoucnost.(Bowie)
Čekání na šťastné dny bývá mnohem krásnější než šťastné dny samotné.(Paustovskij)
Je důležitější, jak člověk osud přijímá než to, jaký ten osud je.(Humboldt)
Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt.(Corneille)
Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, než aby do ní vstoupil.(Platón)
Věrný přítel je medicínou duše.(Latinské přísloví)
Jedna ruka netleská (perské přísloví)
Nejskvělejší talenty se ničí zahálkou.(Montaigne)

Připravil : Martin Procházka